უკანასკნელი სიახლეები

NRG Special : 2013

ახალი ბრენდი NRG ქართულ ბაზარზე

ვრცლად

საერთაშორისო ბრენდები


საერთაშორისო ბრენდები

ვრცლად

ქართული ბრენდები

ქართული ბრენდები
ვრცლად

დისტრიბუციას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ჩვენი ბიზნესში

ოჯთ-ს ბრენდების დისტრიბუტორია OMEGA , იგი უზრუნველყოფს მთელი საქართველოს სავაჭრო ობიექტების ოჯთ-ს ბრენდებით მომარაგებას. ომეგას მარკეტინგის დეპარტამენტი აქტიურად არის ჩართული ოჯთ-ის ბრენდბის სხვადასხვა აქციების ორგანიზებაში.
OGT Distribution1
ომეგა -2ის სავაჭრო აგენტები ყოველ დილით ავსებენ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მარაგს .
OGT Distribution2მენეჯერები პასუხს აგებენ ბრენდების დისტრიბუციის მოქნილობაზე, ატარებენ მონიტორინგს, ითვალისწინებენ მომხმარებელთა შეხედულებებს და მჭიდროდ თანამშრომლობენ მარკეტინგის ჯგუფთან.

გალერეა

health warning