კომეტ სლიმი

წარმოებაში ჩაეშვა 2007 წელს, გამოდის კომეტ სლიმის 4 ნაერსახეობა; Ruby, Sapphire, Diamond და Menthol.

COMET SLIMS RUBY
კუპრი: 8.0mg;  ნიკოტინი: 0.8mg;  CO: 10.0mg

COMET SLIMS SAPPHIRE
კუპრი: 6.0mg;  ნიკოტინი: 0.6mg;  CO: 6.0mg

COMET SLIMS DIAMOND
კუპრი: 4.0mg;  ნიკოტინი: 0.4mg;  CO: 6.0mg

COMET SLIMS MENTHOL
კუპრი: 6.0mg;  ნიკოტინი: 0.6mg;  CO: 8.0mg


ბლოკის ფასი (200ც)
COMET SLIMS RUBY
13.50
COMET SLIMS SAPPHIRE
13.50
COMET SLIMS DIAMOND
13.50
COMET SLIMS MENTHOL
13.50
health warning