კომეტი


კომეტის ბრენდის ორი ნაერსახეობა Ruby და Sapphire გამოვიდა 2005 წელს. მათი წარმატების შემდეგ 2011 წელს შეიქმნა კიდევ ორი ნაირსახეობა: Burgundy და Navy.

COMET BURGUNDY
კუპრი: 10.0mg;  ნიკოტინი: 0.8mg;  CO: 10.0mg

COMET NAVY
კუპრი: 8.0mg;  ნიკოტინი: 0.6mg;  CO: 10.0mg

COMET RUBY
კუპრი: 10.0mg;  ნიკოტინი: 0.8mg;  CO: 10.0mg

COMET SAPPHIRE
კუპრი: 6.0mg;  ნიკოტინი: 0.6mg;  CO: 8.0mg


ბლოკის ფასი (200ც)
COMET BURGUNDY
12.60
COMET NAVY
12.60
COMET RUBY
12.60
COMET SAPPHIRE
12.60
health warning