ასტრა ექსპორტი

ასტრა ექსპორტის ორი ორი ნაირსახეობა Export Special და Export Grand გამოვიდა 2010 წელს.

ASTRA EXPORT SPECIAL
კუპრი: 10.0mg;  ნიკოტინი: 0.8mg;  CO: 10.0mg

ASTRA EXPORT GRAND
კუპრი: 8.0mg;  ნიკოტინი: 0.7mg;  CO: 9.0mg


ბლოკის ფასი (200ც)
ASTRA EXPORT SPECIAL
10.40
ASTRA EXPORT GRAND
10.40
health warning