ითამაშე

ითამაშე
ითამაშე

გამოკითხვა

რომელ სიგარეტს ანიჭებთ უპირატესობას?

Wilson
L&M
Excess
Gauloises
Pall Mall

უკანასკნელი სიახლეები

NRG Special : 2013

ახალი ბრენდი NRG ქართულ ბაზარზე

ვრცლად

ქართული ბრენდები

ქართული ბრენდები
ვრცლად

საერთაშორისო ბრენდები


საერთაშორისო ბრენდები

ვრცლად

ტრადიცია, ხარისხი, გემო

ტრადიციებზე დაყრდნობით უმაღლესი ხარისხისა და საუკეთესო გემოს პროდუქციის შექმნა არის ”ოჯთ”-ის ფაბრიკის საქმიანობის განმსაზღვრელი ძირითადი კრიტერიუმი. კომპანია მუდმივად ახდენს მსოფლიოს ახალი, თნამედროვე სტანდარტების მიმოხილვას, იმისათვის რომ ბრენდების შექმნისას, გაითვალისწინოს ისინი და შეუთანხმოს ადგილობრივ მოთხოვნებს, რომლებიც ასევე მუდმივად იცვლება და თავის მხრივ საკმაოდ რთულია მათი კონტროლი. მიუხედავად ამისა ”ოჯთ”-ს ფაბრიკას სამართლიანად აქვს ამბიცია მთელი კავკასიის მასშტაბით დააკმაყოფილოს ბაზრის ცვალებადი მოთხოვნები. მსგავსი სირთულის ამოცანათა წარმატებით გადასაწყვეტად კომპანიაში რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ: მეტად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ტექნიკური აღჭურვილობა: მანქანა-დანადგარები, უსაფრთხოებისა და კლიმატ-კონტროლის ისტემები. სიგარეტის წარმოებისთვის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ტენიანობისა დატემპერატურის მხარდაჭერა ხორციელდება თანამედროვე აგრეგატების საშუალებით, რომლებიც სიმენსის მეშვიდე საფეხურის პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ კონტროლდება. ფაბრიკა აღჭურვილია სახანძრო სიგნალიზაციითა და უაღრესად მგრძნობიარე ხანძარსაწინააღმდეგო სპრინკლერული სისტემით. თანამედროვე აპარატურა უზრუნველყოფს ფაბრიკისთვის საჭირო მიკროკლიმატს უწყვეტ რეჟიმში.

კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიმართულებაა კომპანიაში მომუშავე ადამიანების  საგანგებო მომზადების, შემდგომი ზრდისა და განვითარებისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება. რეგულარულად ხორციელდება თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება. მექანიკოსებს, მანქანა-დანადგარების ოპერატორებსა და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის ინსპექტორებს გავლილი აქვთ სასწავლო კურსები უკრაინაში, ყაზახეთში, პოლონეთსა და სხვა ქვეყნებში. ხარისხის მენეჯმენტისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის სისტემაში ჩართულ პირებს უტარდებათ რეგულარული ტრენინგები უცხოელი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ და სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ ეძლევათ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

შესაბამისად, კომპანია ”ოჯთ”-ს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. კომპანიის თანამშრომლებს აქვთ ამბიცია განაგრძონ ახალი სტანდარტების დადგენა და გადალახონ კიდევ უფრო დიდი ბარიერები. ”ოჯთ” სამართლიანად ამაყობს თავისი მიღწევებით, არა მხოლოდ როგორც თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სიგარეტის მწარმოებელი ფაბრიკა, არამედ, ასევე როგორც ძლიერი ქართული ბიზნესი.

separator

Tempo Massimo
Tempo Massimo

ახალი ბრენდი Tempo ქართულ ბაზარზე

separator

Number One

Number One 2013

ახალი ბრენდი Number One-ი ქართულ ბაზარზე

separator

FX

FX-2012

ახალი ბრენდის, FX-ის მხარდასაჭერი ბილბორდი

 separator

Comet giftსარეკლამო ატრიბუტიკა

კომპანიაში მუდმივად ვაკონტროლებთ ბაზარს და  ამ ბაზარზე  ბრნდების მდგომარეობას. ახალი და უკვე დამკვიდრებული ბრენდების რეალიზაციის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით, ჩვენ  თითოეული ბრენდისთვის ვქმნით შესაბამის სარეკლამო ატრიბუტიკას, საჩუქრებს, რათა მომხმარებელმა უკეთ მოახდინოს ბრენდის იდენტიფიცირება, რაც თავისმხრივ განაპირობებს ბრენდის სასურველ რეალიზაციას
სერტიფიცირებულია
... > ვრცლად

 separator

Omega Street presentation

კომეტის  აქციები

”ოჯთ”-ს მარკეტინგის დეპარტამენტი ყოველ ახალ ბრენდზე მუშაობის პროცესში აქტიურად არის ჩართული. ასევე წინასწარ  გეგმავს ყოველი ბრენდის წლიურ სარეკლამო ციკლს და  უზრუნველყოფს ამ ციკლის სისრულეში მოყვანას.  ოჯთ-ს ბრენდების მარკეტინგში აქტიურად გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული ყველა  სარეკლამო საშუალება : პრესა, ინტერნეტი,გარე რეკლამა. ადგილობრივი მარკეტინგის სახვადასხვა საშუალებები  ... > ვრცლად

separator

health warning