კომეტის აქცია

”ოჯთ”-ს მარკეტინგის დეპარტამენტი ყოველ ახალ ბრენდზე მუშაობის პროცესში აქტიურად არის ჩართული. ასევე წინასწარ  გეგმავს ყოველი ბრენდის წლიურ სარეკლამო ციკლს და  უზრუნველყოფს ამ ციკლის სისრულეში მოყვანას.
ოჯთ-ს ბრენდების მარკეტინგში აქტიურად გამოიყენება  საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული ყველა სარეკლამო საშუალება : პრესა, ინტერნეტი, გარე რეკლამა. ადგილობრივი მარკეტინგის სახვადასხვა საშუალებები.

კომეტის ქუჩის აქციები

health warning