ქართული ბრენდები

ქართული ბრენდები
ვრცლად

ოჯთ შვეიცარია

Tempo Massimo

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Tempo Massimo SWIFT
11.90
Tempo Massimo PACE
11.90

გალერეა

NRG

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
NRG Special Blue Label
10.90
NRG Special Red Label
10.90

გალერეა

Ebony

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Ebony Black
22.40
Ebony Gold
22.40
Ebony Silver
22.40

გალერეა

Wilson Superior Carbon and Black

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Wilson Superior Black
18.00
Wilson Superior Carbon
18.00

გალერეა

FX

გამოვიდა 2012 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
FX Cardinal
18.00
FX Topax
18.00

გალერეა

Number One

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Number One - Red Energy
15.20
Number One - Cool Blue
15.20

გალერეა

EFES BLACK

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
EFES BLACK Nite Red
13.50
EFES BLACK Nite Blue
13.50

გალერეა

EFES

გამოვიდა 2012 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
EFES Blue
13.50
EFES Red
13.50

გალერეა

Wilson Superior

გამოვიდა 2011 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Wilson Superior Sunset
16.50
Wilson Superior Midnight
16.50

გალერეა

Ascent Mont Blanc

გამოვიდა 2013 წელს
 
ბლოკის ფასი (200ც)
Ascent Mont Blanc Red
7.00
Ascent Mont Blanc Blue
7.00

გალერეა

health warning